Services for Social organizations & Volunteers

(1 Vote)

 

Description

Banner-Cambodia-BCFamilyTour.com

 

It has been ten years since we started doing volunteer and established BC Club - A Cultural and Social Organization in 2006.

Nowadays, BC Family is a family of two members: BC Club which implemented 200 programs/projects and BC Family Tour which offers uniquely customized tours to help you discover our culture as well as give the best support for the local.

We understand that to develop society and public requires social organizations and their volunteers to devote much their effort. To contributing to this meaningful purpose and mobilize aids to develop society in Vietnam, BC Family Tour launches a special program (FTS) to:

-          Social organizations: NGOs, Clubs, Associations, Social enterprises, Youth Committee, Schools 

-          Volunteers: people who take part in volunteer activities at least one time.

Benefits:

 1. Save up to 40%

2. Get help from the expert in “Travel and social activities”

3. Get qualified services with various costs from cheapest to highest.

4. Consult and deal with problem arising during 24h/day
5. Moneyback

 

BC Family Tour provides the best customized tours assuring for customers to have unique experiences based on skills and knowledge from local travel experts.

 

Agent:

Signed email  Footer

 

 

To get more information, please contact our expert:

Sam Le

BC Family Tour

Website: bcfamilytour.com

Email: tour@bcgroup.vn

Hotline: (+84) 0902217998/ 0968157687

 

 

Lần đầu tiên: Dịch vụ dành cho Tổ chức xã hội & Tình nguyện viên (FTS)


Đã gần 10 năm kể từ năm 2006 khi chúng tôi bắt đầu làm tình nguyện viên và cũng chừng ấy năm BC Club - Tổ chức Văn Hoá & Xã Hội ra đời.

Ngày nay, BC Family đã trở thành một ngôi nhà chung của BC Club với hơn 200 chương trình/ dự án đã thực hiện và BC Family Tour với những chương trình du lịch theo yêu cầu độc đáo giúp bạn khám văn hoá cũng như giúp đỡ người dân địa phương một cách tốt nhất.

Chúng tôi hiểu rằng để phát triển xã hội và cộng đồng thì những tổ chức xã hội, tình nguyện viên cần rất nhiều nỗ lực cố gắng. Để góp một phần nhỏ vào mục tiêu ý nghĩa này cũng như tạo thêm nhiều hỗ trợ phát triển cộng đồng tại Việt Nam, những thành viên BC Family Tour dành chương trình ưu đãi đặc biệt đến:

- Các tổ chức xã hội: NGOs, Câu lạc bộ, Hiệp hội, doanh nghiệp xã hội, đoàn thanh niên, trường học… 

- Tình nguyện viên: người ít nhất một lần tham gia công việc tình nguyện

Lợi ích chương trình:

1. Tiết kiệm đến 40% kinh phí so với thông thường
2. Trợ giúp từ chuyên gia “du lịch và hoạt động xã hội”
3. Dịch vụ chất lượng với giá từ bình dân đến cao cấp
4. Tư vấn và giải quyết phát sinh 24h/ngày
5. Hoàn kinh phí

BC Family Tour cung cấp tốt nhất Tour du lịch theo yêu cầu với giá trị trải nghiệm độc đáo từ kinh nghiệm của những chuyên gia du lịch (Business Travel) bản địa.

 

 

Reviews
REQUEST A QUOTE
Daisy - Travel Expert in Vietnam

We are travel experts in tailor-made holiday. We can customise this tour according to your preferred travel period, specific touring needs and budget. 

Simply to the website BCFamilyTour.com to fill in the form or send email to: tour@bcgroup.vn and our expert will contact you within 1 - 24 hours with a tailor-made itinerary and price.

Why Us – Social Enterprise?

ü Customer Satisfaction

Superior customer service, 24x7 Dedicated helpline, Fully Protected

ü The leading tour operator in VN

Established in 2006 and growing stronger

ü One Stop Travel Shop

Book Hotels, Holidays, Flights, Bus, Rail, Car

ü Best Deals Guaranteed

Great experiences at lowest prices guaranteed

ü15% profit for BC Club Foundation

Since 2006, hundreds of thousands of children & people have benefited

BC Family Tour

BC Family Tour © Since 2006. All copyrights reserved.
Office address: 9a Trung yen lane, Hoan Kiem dist, Hanoi, Vietnam
Online bookings: www.BCFamilyTour.com
Email: Tour @bcgroup.vn  
Hotline: +84- 902217998 or 968157687
member of BC Group - social enterprise 
License No: 0106465894

Payment for:

Social Network

FacebookTwitterRSS FeedPinterestbcfamilytour
You are here: HomeAbout UsPromotionServices for Social organizations & Volunteers
Scroll to Top